Nyhetsflödet

Wednesday, February 5, 2014

Är du där? Om Guds existens (del 2)

CredoAkademin genomförde nyligen en öppen föreläsningsserie under rubriken Till den kristna trons försvar. CredoAkademin har i samarbete med Webbkyrkan.se gjort föreläsningsserien tillgänglig på YouTube. Vi räknar med att lägga ut alla tolv avsnitt.

Här kommer det tredje avsnittet. Det är Mats Selander som talar om Guds existens.

No comments:

Post a Comment