Nyhetsflödet

Thursday, February 27, 2014

Varför tro att Jesus uppstod från de döda?

Del 6: Webbkyrkan.se publicerar nu den sjätte delen av tolv,  i den öppna föreläsningsserien Till den kristna trons försvar. 

Arrangör är CredoAkademin, och inspelningarna sker i Betlehemskyrkan i Stockholm. Stefan Gustavsson talar över ämnet "Varför tro att Jesus uppstod från de döda?"

Läs mer och se och lyssna på undervisningen HÄR...

Wednesday, February 19, 2014

Varför visar sig Gud inte tydligare?

Webbkyrkan.se publicerar nu den femte delen av tolv,  i den öppna föreläsningsserien Till den kristna trons försvar. 

Arrangör är CredoAkademin, och inspelningarna sker i Betlehemskyrkan i Stockholm. Mark Carlsson talar över ämnet "Varför visar sig inte Gud tydligare?"

Läs mer och se och lyssna på undervisningen HÄR...

Wednesday, February 12, 2014

Vad kan vi veta om Jesus från Nasaret?

Webbkyrkan.se publicerar nu den fjärde delen av tolv,  i den öppna föreläsningsserien Till den kristna trons försvar. 

Arrangör är CredoAkademin, och inspelningarna sker i Betlehemskyrkan i Stockholm. Stefan Gustavsson talar om ”Vad kan vi veta om Jesus från Nasaret?"

Läs mer och se och lyssna på undervisningen HÄR...

Wednesday, February 5, 2014

Är du där? Om Guds existens (del 2)

CredoAkademin genomförde nyligen en öppen föreläsningsserie under rubriken Till den kristna trons försvar. CredoAkademin har i samarbete med Webbkyrkan.se gjort föreläsningsserien tillgänglig på YouTube. Vi räknar med att lägga ut alla tolv avsnitt.

Här kommer det tredje avsnittet. Det är Mats Selander som talar om Guds existens.