Nyhetsflödet

Friday, June 5, 2015

Förbli i Kristus

Webb-TV från Webbkyrkan.se
Barbro Erling talar om idag om hur vi oberoende av omständigheter kan förbli i Kristus, och bära frukt. Avslutningen av denna tidsålder är nära, därför är det viktigt att varje dag överlåta kropp och själ till Gud. Vår kallelse som kristna här på jorden är att uppenbara Kristus, och låta Jesu liv bli synligt i våra dödliga kroppar.
”Alltid bär jag med mig i min kropp den död som Jesus fick lida, för att också Jesu liv skall bli synligt i min kropp. Ty jag, som är vid fullt liv, utlämnas för Jesu skull ständigt till att dö, för att också Jesu liv skall bli synligt i min dödliga kropp. ” (2 Kor 4:10-11).