Nyhetsflödet

Monday, August 22, 2016

Förnyad varning till Sveriges kristna!

För snart tolv år sedan höll David Wilkerson, denna allvarliga predikan under ett besök i Sverige. Det är ett allvarligt och aktuellt budskap till Sveriges kristna också idag.

Wednesday, August 10, 2016

Att bevara sitt hjärta

Seminarium på Lapplandsveckan med Olof Edsinger: Att bevara sitt hjärta (tron allena)

Wednesday, August 3, 2016