Nyhetsflödet

Friday, March 28, 2014

Är Gud ett moraliskt monster? Gudsbilden i GT

Webbkyrkan.se publicerar nu den tionde delen av tolv,  i den öppna föreläsningsserien Till den kristna trons försvar. Arrangör är CredoAkademin, och inspelningarna sker i Betlehemskyrkan i Stockholm. Stefan Gustavsson talar idag under rubriken ”Är Gud ett moraliskt monster? Gudsbilden i GT”.

Läs mer, se och hör föreläsningen HÄR...

Friday, March 21, 2014

Gud och hans kritiker – svar till nyateismen

Webb-TV: Till trons försvar - Del 9:
Webbkyrkan.se publicerar nu den nionde delen av tolv,  i den öppna föreläsningsserien Till den kristna trons försvar. Arrangör är CredoAkademin, och inspelningarna sker i Betlehemskyrkan i Stockholm. Mats Selander talar idag under rubriken ”Gud och hans kritiker – svar till nyateismen”.

Nyateismen följer i fotspår av Richard Dawkins, Stephen Hawking med flera. Den markerar en ny och hårdare ton mot all form av religiositet. I Sverige representeras denna rörelse främst av organisationen Humanisterna och deras ordförande Christer Sturemark.

Läs mer, se och lyssna HÄR...

Friday, March 14, 2014

Kristen tro och andra religioner

Del 8: Webbkyrkan.se publicerar nu den åttonde delen av tolv,  i den öppna föreläsningsserien Till den kristna trons försvarArrangör är CredoAkademinoch inspelningarna sker i Betlehemskyrkan i Stockholm. Ray Baker talar idag om ”Kristen tro och andra religioner.”

Läs mer, se och lyssna HÄR...

Thursday, March 6, 2014

Om ondskans och lidandets problem

Del 7: Webbkyrkan.se publicerar nu den sjätte delen av tolv,  i den öppna föreläsningsserien Till den kristna trons försvar. 

Arrangör är CredoAkademin, och inspelningarna sker i Betlehemskyrkan i Stockholm. Mats Selander talar över ämnet "Om ondskans och lidandets problem"

Läs mer och se och lyssna på undervisningen HÄR...