Nyhetsflödet

Monday, September 29, 2014

Team Daniel – en förebild för vår tid

Webb-TV från Webbkyrkan

Stefan Gustavsson predikar om Daniel och hans vänner. Du återfinner berättelsen i Danielsboken. Daniel levde med sina vänner (team) i exil, i ett främmande land (Babylon) med en ogudaktig kultur omkring sig. Deras övertygelser sattes på hårda prov, men Gud var med dem och de litade på honom genom allt.
Stefan talar om fyra kännetecken för Team Daniel. Dessa är högst relevanta för oss som lever i en kultur som blivit allt mer gudsfientlig. I den miljö vi lever i är det lätt att välja den enklaste vägen och anpassa sig till det som är politiskt korrekt. Detta gjorde inte Daniel, utan han följde en annan väg:
  • Daniel och hans team visste vem de trodde på, vad de trodde och de agerade utifrån sina övertygelser.
  • Daniel och hans team levde nära Herren i bön.
  • Daniel och hans team lyssnade till Herrens ord.
  • Daniel och hans team höll ihop och stod inte ensamma.

Thursday, September 25, 2014

Tidens tecken

Webb-TV från Webbkyrkan

"Per-Arne Imsen talar om tidens tecken med fokus på den nya världsordning som propageras för, från mäktiga håll – och dess koppling till de bibliska texterna. Nästa söndag avslutar Stefan Gustavsson denna serie, med att tala om ”Team Daniel” – hur man som individ kan leva i en ogudaktig tid.

De bibliska högtiderna har under tusentals år varit profetior om framtiden. Högtiderna som infaller på våren är alla kopplade till Jesus första tillkommelse. Jesus dog på påsken just som det lamm som under tusentals år offrades på påsken. På samma sätt är hösthögtiderna kopplade till Jesu återkomst. Symbolspråket i Basunhögtiden samstämmer med symbolerna i de bibliska texterna om tiden slut."

Wednesday, September 17, 2014

Himmel eller helvete – Del 1/2

Webb-TV från Webbkyrkan

"I denna miniserie i två delar utforskar vi himmel och helvete, vad som händer när vi dör och livet efter detta. Detta är både ett mycket spännande, men också ett väldigt svårt ämne. Problemet består i att vi i detta livet har svårt att greppa något bortom vår nuvarande verklighetsuppfattning. Det blir inte lättare av att området är fullt av myter, vidskepelse och utslitna klichéer. Trots dessa svårigheter är frågorna som berörs i serien av yttersta vikt.
    - Vad händer när jag dör?
    - Finns det verkligen en fortsättning efter döden?
    - Om himlen finns, hur är då den?
    - Finns det verkligen ett helvete?
    - Vad är evighetens natur?
I denna första del kommer vi att titta närmare på vår nuvarande verklighet och vilken betydelse den har för förståelsen av dessa frågor. Vi beklagar att denna film är otextad och på engelska."

Se och hör undervisningen HÄR...

Sunday, September 14, 2014

När Jesus kommer tillbaka – vad händer då?

Webb-TV från Webbkyrkan

”Jesus kommer snart” är en fras som har kastats ut av kristna människor på ett ibland lite oförsiktigt sätt. För den som inte är insatt i ämnet, kan det ju låta som goddag yxskaft. Men faktum är att detta representerar en väntan och ett hopp som följt kristna genom snart 2000 år. Även om en del överilade uttalanden har gjorts, och det ibland kokat över lite, är detta ändå något som knyter an till de centrala delarna i Bibeln – och är ett mycket viktigt ämne.

Det handlar om att ondskan vi ser överallt, inte kommer att få pågå utan slut. Det kommer en tid och enligt Stanley Sjöberg som undervisar nedan, verkar den tiden vara nära nu. Vi står i så fall inför både ett skrämmande avslut på denna tidsålder och början på en ny, som innehåller en fantastisk upprättelse för mänskligheten. Det är något som många längtar efter, till och med naturen verkar ur fas och tycks ropa på ett tillrättaställande.

Det är därför tråkigt att det nu mer nästan har tystnat helt om detta ämne, vi får inte kasta ut barnet med badvattnet bara för att det har begåtts misstag. Kanske är det bättre om det kokar över lite, än att det inte kokar alls."

Monday, September 8, 2014

CNS news best 4 minutes speech ever

Från den engelska sidan


CNS News panel asked by an American Muslim why the Western media shows the bad part of the Islam.

Se och här inslaget HÄR... (4 minuter)

Bruden gör sig redo - Del 2 av 2

Webb-TV från Webbkyrkan

Derek Prince undervisar om den sista tiden och församlingens (brudens) förberedelse för att möta Herren.

Monday, September 1, 2014

Bruden gör sig redo

Webb-TV från Webbkyrkan

Derek Prince undervisar om den sista tiden och församlingens (brudens) förberedelse för att möta Herren.