Nyhetsflödet

Tuesday, March 28, 2017

Den nya Antisemitismen

Den nya antisemitismnen 1/3 - Rötterna - Himlen-TV7

Vilka är antisemitismens historiska rötter? 
Hurdana uttryck har den tagit sig genom åren? 
Vilken roll spelade t.ex. kyrkofäderna?
Hur tar sig den nya antisemitismen uttryck i Finland, i Sverige och på andra ställen i världen?
Se programmet HÄR. 30 minuter.