Nyhetsflödet

Monday, October 27, 2014

Det bibliska dramat (3 av 3)

Webb-TV från Webbkyrkan

Här är den tredje delen av Anders Sjöbergs bibelskola. Han går igenom det bibliska dramat som helhet, genom att tala om 14 olika akter – med teatern som förebild.

Det bibliska dramat syftar till att ge återklang i ditt liv och berika det. Bibelns drama vill ta dig med från det abstrakta (skapelsen), till det konkreta (din egen erfarenhet). Det vill ge dig verktyg att leva med, i både med och motgång.

- Elfte akten: Mellanakten – ”Tiden mellan GT och NT, från Malaki till Johannes döparen”.
- Tolfte akten: Jesu liv, församlingens grund – ”Ingen annan grund kan läggas”.
- Trettonde akten: Andens utgjutande – ”Församlingens begynnelse”.
- Fjortonde akten: Församlingens stabilisering – ”Skriften blir färdig”.

Thursday, October 23, 2014

Det bibliska dramat 2 (3)

Webb-TV från Webbkyrkan

Här kommer den andra delen av Anders Sjöbergs bibelskola. Han kommer att gå igenom det bibliska dramat som helhet, genom att tala om 14 olika akter – med teatern som förebild.
Det bibliska dramat syftar till att ge återklang i ditt liv och berika det. Bibelns drama vill ta dig med från det abstrakta (skapelsen), till det konkreta (din egen erfarenhet). Det vill ge dig verktyg att leva med, i både med och motgång.
  • Femte akten: Domartiden – ”Påminna om omvändelse till rätt riktning”.
  • Sjätte akten: Det enade rikets tid – ”Påminna om vad Gud har sagt” (Profeterna).
  • Sjunde akten: Det delade riket – ”Att gör vad gott/ont är i Herrens ögon”.
  • Åttonde akten: Det överlevande rikets tid – ”Juda rike: Templet faller”.
  • Nionde akten: Den babyloniska fångenskapen – ”Templets återuppbyggnad” (Haggaj, Sakarja).
  • Tionde akten:  Återvändandet – ”Återuppbyggandet av Jerusalem”, (Esra, Nehemja, Malaki, Ester)

Friday, October 17, 2014

Det bibliska dramat (1 av 3)

Webb-TV från Webbkyrkan

Bibelskola med Anders Sjöberg. Han kommer att gå igenom det bibliska dramat som helhet, genom att tala om 14 olika akter – med teatern som förebild.

Det bibliska dramat syftar till att ge återklang i ditt liv och berika det. Bibelns drama vill ta dig med från det abstrakta (skapelsen), till det konkreta (din egen erfarenhet). Det vill ge dig verktyg att leva med, i både med och motgång.

    Första akten: Förordet – ”Det som var i begynnelsen” (1 Mos 1-11).
    Andra akten: Inledning – ”Patriarkernas och matriarkernas prolog” (1 Mos 12-50).
    Tredje akten: Uttåget – ”Från träldom till frihet” (2-5 Mos).
    Fjärde akten: Intåget – ”Välj i dag vem du vill tjäna: Ledarskapets uppgift” (Josua).

Sunday, October 5, 2014

Himmel eller helvete – Del 2/2

Webb-TV från Webbkyrkan

"I denna miniserie i två delar utforskar vi himmel och helvete, vad som händer när vi dör och livet efter detta. Detta är både ett mycket spännande, men också ett väldigt svårt ämne. Problemet består i att vi i detta livet har svårt att greppa något bortom vår nuvarande verklighetsuppfattning. Det blir inte lättare av att området är fullt av myter, vidskepelse och utslitna klichéer. Trots dessa svårigheter är frågorna som berörs i serien av yttersta vikt.

    - Vad händer när jag dör?
    - Finns det verkligen en fortsättning efter döden?
    - Om himlen finns, hur är då den?
    - Finns det verkligen ett helvete?
    - Vad är evighetens natur?

I denna andra del kommer vi att titta närmare på vad som händer när vi dör. Vi beklagar att denna film är otextad och på engelska.

Se och hör undervisningen HÄR...

Del 1/2 kán du ta del av HÄR...