Nyhetsflödet

Thursday, May 9, 2013

Video om det verkliga ursprunget till Emergent Church

Från BibelFokus.se: "I videon avslöjas också varifrån emerging-ledarna hämtat sina idéer, såsom från tyska teologer/filosofer med nazistisk bakgrund, katolska mystiker och New age-företrädare. Brian McLaren menar t.ex. att han fick idén om Emergent Church av New age-filosofen Ken Wilber, och Rob Bell rekommenderar sina läsare att ge tre månader åt att studera Wilbers filosofi. Det blir tack vare denna genomgång tydligt att det som emerging-rörelsen vill se ”emerge” – dvs. spira/växa fram – är evolutionerad andlighet, människans egen gudomlighet, global enhet, och därmed ett perfekt gudsrike på jorden här och nu: ett nytt Babels torn andligt, bildligt talat! Man undrar hur i hela världen de ansvariga på Marcus Förlag tänker eftersom de säljer böcker av Rob Bell, Brian McLaren och andra emerging-författare!"

Friluftsmöte i Riga kongress 2012

Under Frälsningsarméns kongress i Riga spelade Västerås hornmusikkår med tamburiner från lettland.

Riga Staff Songsters i Vasaparken

På Frälsningsarmén kongress i Stockholm 2011 deltag alla officerare och kadetter. Här är det Riga Staff Songster som sjunger på ett friluftsmöte i Vasaparken.

Fyrhändigt pianospel i Vermanisparken, Riga

Friluftsmötena i Vermanisparken i Riga 2011 innehöll musik, vittnesbörd och bön. Här är det Rut och Isabel som spelar.

Halleluja i parken 2011

Våren 2011 fick Frälsningsarmén tillstånd att ha friluftsmöten varje fredag kväll i Vermanisparken i centrala Riga. Här är det kårledarna på Riga andra kår som får församlingen att svänga med i sången.

Officersskolan i Riga 2010-2012

Kornettrio i tre generationer

Det är inte så ofta man kan spela kornettrio med tre generationer, far, son och sonson. Det är bara en kort tid det kan fungera. Den yngste sonen måste ha fått sin första framtand och den äldste måste ha kvar sin sista framtand. Här är i alla fall ett försök. Det är Peter, Mikael och August som spelar i Borås Missionskyrka.