Nyhetsflödet

Saturday, November 8, 2014

Frälsningsarmén under första världskriget

Från den engelska sidan
Webb-TV

Videon är på engelska (22 minuter). Se filmen HÄR...

Thursday, November 6, 2014

Sylvester Stallone: ”Jag har lämnat mitt liv till Jesus Kristus”

Webb-TV från Webbkyrkan

Den amerikanske skådespelaren Sylvester Stallone*,  har nyligen fattat ett viktigt beslut i sitt liv. I samband med presskonferensen inför sin nya Rocky-film (The Grudge Match), tillkännagav Stallone att han överlåtit sitt liv till Kristus.

Detta var dock inget som uppmärksammades av media. Om han kommit ut som homosexuell hade detta med all sannolikhet täckts av mediaetablissemanget, medan nyheter kopplade till kristen tro på många håll marginaliseras.

- Min sista Rocky-film handlar om en man på botten som hittar ljuset och Guds uppgift för sitt liv, säger Sylvester Stallone i intervjun nedan. Under intervjun kan du även se trailern för den nya filmen.

* Sylvester Stallone eller ”Sly” som han också kallas är mest känd som actionskådespelare, men han har även medverkat i komedier och dramafilmer. De roller som han är mest förknippad med är, som vietnamveteranen John Rambo i Rambo-filmerna och som boxaren Rocky Balboa i Rocky-filmerna.

Se och hör intervjun och trailern HÄR..  (Obs på engelska)

Monday, October 27, 2014

Det bibliska dramat (3 av 3)

Webb-TV från Webbkyrkan

Här är den tredje delen av Anders Sjöbergs bibelskola. Han går igenom det bibliska dramat som helhet, genom att tala om 14 olika akter – med teatern som förebild.

Det bibliska dramat syftar till att ge återklang i ditt liv och berika det. Bibelns drama vill ta dig med från det abstrakta (skapelsen), till det konkreta (din egen erfarenhet). Det vill ge dig verktyg att leva med, i både med och motgång.

- Elfte akten: Mellanakten – ”Tiden mellan GT och NT, från Malaki till Johannes döparen”.
- Tolfte akten: Jesu liv, församlingens grund – ”Ingen annan grund kan läggas”.
- Trettonde akten: Andens utgjutande – ”Församlingens begynnelse”.
- Fjortonde akten: Församlingens stabilisering – ”Skriften blir färdig”.

Thursday, October 23, 2014

Det bibliska dramat 2 (3)

Webb-TV från Webbkyrkan

Här kommer den andra delen av Anders Sjöbergs bibelskola. Han kommer att gå igenom det bibliska dramat som helhet, genom att tala om 14 olika akter – med teatern som förebild.
Det bibliska dramat syftar till att ge återklang i ditt liv och berika det. Bibelns drama vill ta dig med från det abstrakta (skapelsen), till det konkreta (din egen erfarenhet). Det vill ge dig verktyg att leva med, i både med och motgång.
  • Femte akten: Domartiden – ”Påminna om omvändelse till rätt riktning”.
  • Sjätte akten: Det enade rikets tid – ”Påminna om vad Gud har sagt” (Profeterna).
  • Sjunde akten: Det delade riket – ”Att gör vad gott/ont är i Herrens ögon”.
  • Åttonde akten: Det överlevande rikets tid – ”Juda rike: Templet faller”.
  • Nionde akten: Den babyloniska fångenskapen – ”Templets återuppbyggnad” (Haggaj, Sakarja).
  • Tionde akten:  Återvändandet – ”Återuppbyggandet av Jerusalem”, (Esra, Nehemja, Malaki, Ester)

Friday, October 17, 2014

Det bibliska dramat (1 av 3)

Webb-TV från Webbkyrkan

Bibelskola med Anders Sjöberg. Han kommer att gå igenom det bibliska dramat som helhet, genom att tala om 14 olika akter – med teatern som förebild.

Det bibliska dramat syftar till att ge återklang i ditt liv och berika det. Bibelns drama vill ta dig med från det abstrakta (skapelsen), till det konkreta (din egen erfarenhet). Det vill ge dig verktyg att leva med, i både med och motgång.

    Första akten: Förordet – ”Det som var i begynnelsen” (1 Mos 1-11).
    Andra akten: Inledning – ”Patriarkernas och matriarkernas prolog” (1 Mos 12-50).
    Tredje akten: Uttåget – ”Från träldom till frihet” (2-5 Mos).
    Fjärde akten: Intåget – ”Välj i dag vem du vill tjäna: Ledarskapets uppgift” (Josua).

Sunday, October 5, 2014

Himmel eller helvete – Del 2/2

Webb-TV från Webbkyrkan

"I denna miniserie i två delar utforskar vi himmel och helvete, vad som händer när vi dör och livet efter detta. Detta är både ett mycket spännande, men också ett väldigt svårt ämne. Problemet består i att vi i detta livet har svårt att greppa något bortom vår nuvarande verklighetsuppfattning. Det blir inte lättare av att området är fullt av myter, vidskepelse och utslitna klichéer. Trots dessa svårigheter är frågorna som berörs i serien av yttersta vikt.

    - Vad händer när jag dör?
    - Finns det verkligen en fortsättning efter döden?
    - Om himlen finns, hur är då den?
    - Finns det verkligen ett helvete?
    - Vad är evighetens natur?

I denna andra del kommer vi att titta närmare på vad som händer när vi dör. Vi beklagar att denna film är otextad och på engelska.

Se och hör undervisningen HÄR...

Del 1/2 kán du ta del av HÄR...

Monday, September 29, 2014

Team Daniel – en förebild för vår tid

Webb-TV från Webbkyrkan

Stefan Gustavsson predikar om Daniel och hans vänner. Du återfinner berättelsen i Danielsboken. Daniel levde med sina vänner (team) i exil, i ett främmande land (Babylon) med en ogudaktig kultur omkring sig. Deras övertygelser sattes på hårda prov, men Gud var med dem och de litade på honom genom allt.
Stefan talar om fyra kännetecken för Team Daniel. Dessa är högst relevanta för oss som lever i en kultur som blivit allt mer gudsfientlig. I den miljö vi lever i är det lätt att välja den enklaste vägen och anpassa sig till det som är politiskt korrekt. Detta gjorde inte Daniel, utan han följde en annan väg:
  • Daniel och hans team visste vem de trodde på, vad de trodde och de agerade utifrån sina övertygelser.
  • Daniel och hans team levde nära Herren i bön.
  • Daniel och hans team lyssnade till Herrens ord.
  • Daniel och hans team höll ihop och stod inte ensamma.

Thursday, September 25, 2014

Tidens tecken

Webb-TV från Webbkyrkan

"Per-Arne Imsen talar om tidens tecken med fokus på den nya världsordning som propageras för, från mäktiga håll – och dess koppling till de bibliska texterna. Nästa söndag avslutar Stefan Gustavsson denna serie, med att tala om ”Team Daniel” – hur man som individ kan leva i en ogudaktig tid.

De bibliska högtiderna har under tusentals år varit profetior om framtiden. Högtiderna som infaller på våren är alla kopplade till Jesus första tillkommelse. Jesus dog på påsken just som det lamm som under tusentals år offrades på påsken. På samma sätt är hösthögtiderna kopplade till Jesu återkomst. Symbolspråket i Basunhögtiden samstämmer med symbolerna i de bibliska texterna om tiden slut."

Wednesday, September 17, 2014

Himmel eller helvete – Del 1/2

Webb-TV från Webbkyrkan

"I denna miniserie i två delar utforskar vi himmel och helvete, vad som händer när vi dör och livet efter detta. Detta är både ett mycket spännande, men också ett väldigt svårt ämne. Problemet består i att vi i detta livet har svårt att greppa något bortom vår nuvarande verklighetsuppfattning. Det blir inte lättare av att området är fullt av myter, vidskepelse och utslitna klichéer. Trots dessa svårigheter är frågorna som berörs i serien av yttersta vikt.
    - Vad händer när jag dör?
    - Finns det verkligen en fortsättning efter döden?
    - Om himlen finns, hur är då den?
    - Finns det verkligen ett helvete?
    - Vad är evighetens natur?
I denna första del kommer vi att titta närmare på vår nuvarande verklighet och vilken betydelse den har för förståelsen av dessa frågor. Vi beklagar att denna film är otextad och på engelska."

Se och hör undervisningen HÄR...

Sunday, September 14, 2014

När Jesus kommer tillbaka – vad händer då?

Webb-TV från Webbkyrkan

”Jesus kommer snart” är en fras som har kastats ut av kristna människor på ett ibland lite oförsiktigt sätt. För den som inte är insatt i ämnet, kan det ju låta som goddag yxskaft. Men faktum är att detta representerar en väntan och ett hopp som följt kristna genom snart 2000 år. Även om en del överilade uttalanden har gjorts, och det ibland kokat över lite, är detta ändå något som knyter an till de centrala delarna i Bibeln – och är ett mycket viktigt ämne.

Det handlar om att ondskan vi ser överallt, inte kommer att få pågå utan slut. Det kommer en tid och enligt Stanley Sjöberg som undervisar nedan, verkar den tiden vara nära nu. Vi står i så fall inför både ett skrämmande avslut på denna tidsålder och början på en ny, som innehåller en fantastisk upprättelse för mänskligheten. Det är något som många längtar efter, till och med naturen verkar ur fas och tycks ropa på ett tillrättaställande.

Det är därför tråkigt att det nu mer nästan har tystnat helt om detta ämne, vi får inte kasta ut barnet med badvattnet bara för att det har begåtts misstag. Kanske är det bättre om det kokar över lite, än att det inte kokar alls."

Monday, September 8, 2014

CNS news best 4 minutes speech ever

Från den engelska sidan


CNS News panel asked by an American Muslim why the Western media shows the bad part of the Islam.

Se och här inslaget HÄR... (4 minuter)

Bruden gör sig redo - Del 2 av 2

Webb-TV från Webbkyrkan

Derek Prince undervisar om den sista tiden och församlingens (brudens) förberedelse för att möta Herren.

Monday, September 1, 2014

Bruden gör sig redo

Webb-TV från Webbkyrkan

Derek Prince undervisar om den sista tiden och församlingens (brudens) förberedelse för att möta Herren.

Monday, August 25, 2014

Fröjda er med bävan

Webb-TV från Webbkyrkan

Berit Simonsson undervisar  om Guds helighet, och vår relation till synd på Europakonferensen.

Tuesday, August 19, 2014

Ett grymt felaktigt beslut

Webb-TV från Webbkyrkan.com

Stanley Sjöberg undervisar från Johannesevangeliet kapitel 1 (8 minuter)

Tuesday, August 12, 2014

Du ska inte ha begär

Webb-TV från webbkyrkan
Av alla drivkrafter som finns är girighet en av de sämsta. Girigheten har sin grund i jämförandet med andra och kan aldrig bli mättad. Girigheten vill alltid ha mer och mer. Hur kan man få ordning på det? Detta är utgångspunkten för Niklas Piensohos predikan.

Monday, August 11, 2014

Rapport från Gaza

Webb-TV från "Elia Bönearmé"

Lars Enarson rapporterar dagligen från bönecentret vid gränsen till Gaza.

Monday, August 4, 2014

Kan man tro på ett helvete?

Webb-TV

Olof Edsinger talar på en ungdomskonferens i Norge över temat: "Kan man tro på ett helvete?"


UL 2014 - Seminar med Olof Edsinger from NLM - NLM Ung - iTro - Gjenbruk on Vimeo.

Saturday, August 2, 2014

Rapport från Israel-Gaza

Webb-TV

Lars Enarson rapporterar dagligen från bönecentret vid gränsen till Gaza och – ger direktiv om hur vi bör bedja just nu. (4-5 minuter).

Monday, July 28, 2014

Lars Enarsson rapporterar från Israels gräns mot Gaza

Aktuell rapport om händelserna i kriget mellan Israel och Hamas.
Webb-TV rapport (7 minuter)

Monday, July 21, 2014

Israel i frälsningsplanen - del 2

Daniel Viklund kommer att vara huvudtalare på Sörlandsfestivalen i Norge den 9-13 juli.

Här kan du höra och se Daniel Viklund tala vid ett tidigare tillfälle under konferensen JESUS OCH DE ANDRA JUDARNA - ISRAELKONFERENS I CITYKYRKAN VÄSTERÅS, 21-23 oktober 2011.

Synd – ett av Bibelns storord

Webb-TV från Webbkyrkan.se

Kampen mot synd är något helt avgörande för det kristna livet. Men vad säger Bibeln om synd? Hur fungerar det att tala om synd idag? Utgångspunkten i detta föredrag är Bibelns sätt att tala om syndens makt. Den har något viktigt att lära oss idag, om vad det innebär att vara människa.

Mikael Hallenius är pastor i församlingen Mötesplatsen (Örebro) och han undervisar på Örebro Teologiska Högskola.

Thursday, July 10, 2014

Israel i frälsningsplanen - del 1

Daniel Viklund kommer att vara huvudtalare på Sörlandsfestivalen i Norge den 9-13 juli.

Här kan du höra och se Daniel Viklund tala vid ett tidigare tillfälle
under konferensen JESUS OCH DE ANDRA JUDARNA - ISRAELKONFERENS I CITYKYRKAN VÄSTERÅS, 21-23 oktober 2011.

Friday, June 27, 2014

Förlåtelse – Nyckeln till goda relationer

Webb-TV från Webbkyrkan.se

I dag talar Mia om  förlåtelse som nyckeln till goda relationer.  Hon går igenom olika argument för varför du ska välja att förlåta, och hur du kan göra för att kunna leva i förlåtelse.  Till slut berättar hon även hur hon efter 30 års kamp med att kunna förlåta – äntligen blev fri.
En viktig del i denna undervisning är att oförlåtelse, slår hårdast mot dig själv. Om du inte lyckas förlåta kan du både bli psykiskt och fysiskt sjuk.

Thursday, May 22, 2014

En bättre värld – utan religioner?

Webb-TV från Webbkyrkan.se

Stefan Gustavsson
Talare: Stefan Gustafsson och Christer Sturmark // Här möter en av Sveriges smartaste ateister, en av landets skarpaste gudstroende. Det blir en debatt om huruvida världen skulle vara en bättre eller sämre plats, utan religioner och gudstro. Även moralens väsen och människans eventuella behov av tron på högre makter, diskuteras. I en fullsatt lokal är stämningen tät, och när frågan släpps fri hettar det till ordentligt.

Något kort om talarna: Stefan Gustavsson (teolog) är verksam vid Credoakademin, och författare till böckerna Kristen på goda grunder och Gör som Gud – bli människa! Christer Sturmark är ordförande i Humanisterna (ateist), och författare till ”Tro och Vetande 2.0″.

Inspelningen är från en debattkväll på ABF 2012

Thursday, May 8, 2014

Vad säger Bibeln om ledarskap?

Webb-TV

Många uppfattar bibeln som en bok som tillhör det förgångna. En dammig gammal bok för människor från medeltiden. En bok som saknar relevans i vårt moderna samhälle.

Men det är något speciellt med bibeln. Vad du än tycker om den, toppar den varje år bestseller-listorna med mycket stor marginal. Vad är det som gör att det är så otroligt många människor, som faktiskt köper denna bok varje år?

Varför blir inte marknaden mättad? Den sista boken i bibeln, skrevs för mer än 1900 år sedan. Den har varit stor sedan boktryckarkonsten uppfanns, och även innan dess.

Se och hör undervisningen HÄR...

Vill du bli ledd av Gud?

Webb-TV med Niklas Piensoho 

Vi är skapade till att lyssna till Gud. Att inte höra Guds röst, kan leda till en tomhetskänsla. Niklas undervisar i dag om en andlig klimatförändring, som har inträffat. Gud vill samarbeta med dig, så att du kan bli ledd av honom.

Niklas ger många konkreta tips om hur du kan lära dig att bli ledd av Anden.

Friday, May 2, 2014

Trons grunder

Webb-TV från Webbkyrkan

Derek Prince undervisar om trons grunder.

Se och lyssna på undervisningen HÄR...

Derek Prince talar på engelska men undervisningen är textad till svenska.

Thursday, April 24, 2014

Kinas onådda folk - Yunnan och Xinjiang

Webb-TV från Ljus i Öster

Reportage om Kinas onådda folk med Lars Narin och Rauli Lehtonen.

Klicka HÄR för att se inslaget (29 minuter)

Monday, April 14, 2014

Globalt växer kyrkan - men inte här

Webb-TV

Stanley Sjöberg talar i ett inslag på webbkyrkan.com (ca 10 minuter) om hur den kristna kyrkan växer på jorden idag. Stanley berättar bland annat från en arabisk TV-kanal som rapporterar att 16.000 muslimer kommer till tro på Jesus varje dag.

Se och lyssna på inslaget HÄR...

Thursday, April 10, 2014

Darwinism och Intelligent Design

Webb-TV

Webbkyrkan.se publicerar nu den tolvte delen av tolv,  i den öppna föreläsningsserien Till den kristna trons försvar. Arrangör är CredoAkademin, och inspelningarna sker i Betlehemskyrkan i Stockholm.

Mats Selander talar idag under rubriken ”Darwinism och Intelligent Design”.

Läs mer, se och hör HÄR...

Thursday, April 3, 2014

Hur hantera tvivel?

Webb-TV
Webbkyrkan.se publicerar nu den elfte delen av tolv,  i den öppna föreläsningsserien Till den kristna trons försvar. Arrangör är CredoAkademin, och inspelningarna sker i Betlehemskyrkan i Stockholm. Ray Baker talar idag under rubriken ”Hur hantera tvivel?”.

Tvivel är något som alla brottas med, oavsett livsåskådning eller vilken tro som man har. Det är ett naturligt inslag hos alla som ärligt söker efter vad som är sant. Det drabbar kristna såväl som ateister. Det handlar om att våga ifrågasätta sina grundantaganden.

Läs mer, se och hör föreläsningen HÄR...

Friday, March 28, 2014

Är Gud ett moraliskt monster? Gudsbilden i GT

Webbkyrkan.se publicerar nu den tionde delen av tolv,  i den öppna föreläsningsserien Till den kristna trons försvar. Arrangör är CredoAkademin, och inspelningarna sker i Betlehemskyrkan i Stockholm. Stefan Gustavsson talar idag under rubriken ”Är Gud ett moraliskt monster? Gudsbilden i GT”.

Läs mer, se och hör föreläsningen HÄR...

Friday, March 21, 2014

Gud och hans kritiker – svar till nyateismen

Webb-TV: Till trons försvar - Del 9:
Webbkyrkan.se publicerar nu den nionde delen av tolv,  i den öppna föreläsningsserien Till den kristna trons försvar. Arrangör är CredoAkademin, och inspelningarna sker i Betlehemskyrkan i Stockholm. Mats Selander talar idag under rubriken ”Gud och hans kritiker – svar till nyateismen”.

Nyateismen följer i fotspår av Richard Dawkins, Stephen Hawking med flera. Den markerar en ny och hårdare ton mot all form av religiositet. I Sverige representeras denna rörelse främst av organisationen Humanisterna och deras ordförande Christer Sturemark.

Läs mer, se och lyssna HÄR...

Friday, March 14, 2014

Kristen tro och andra religioner

Del 8: Webbkyrkan.se publicerar nu den åttonde delen av tolv,  i den öppna föreläsningsserien Till den kristna trons försvarArrangör är CredoAkademinoch inspelningarna sker i Betlehemskyrkan i Stockholm. Ray Baker talar idag om ”Kristen tro och andra religioner.”

Läs mer, se och lyssna HÄR...

Thursday, March 6, 2014

Om ondskans och lidandets problem

Del 7: Webbkyrkan.se publicerar nu den sjätte delen av tolv,  i den öppna föreläsningsserien Till den kristna trons försvar. 

Arrangör är CredoAkademin, och inspelningarna sker i Betlehemskyrkan i Stockholm. Mats Selander talar över ämnet "Om ondskans och lidandets problem"

Läs mer och se och lyssna på undervisningen HÄR...

Thursday, February 27, 2014

Varför tro att Jesus uppstod från de döda?

Del 6: Webbkyrkan.se publicerar nu den sjätte delen av tolv,  i den öppna föreläsningsserien Till den kristna trons försvar. 

Arrangör är CredoAkademin, och inspelningarna sker i Betlehemskyrkan i Stockholm. Stefan Gustavsson talar över ämnet "Varför tro att Jesus uppstod från de döda?"

Läs mer och se och lyssna på undervisningen HÄR...

Wednesday, February 19, 2014

Varför visar sig Gud inte tydligare?

Webbkyrkan.se publicerar nu den femte delen av tolv,  i den öppna föreläsningsserien Till den kristna trons försvar. 

Arrangör är CredoAkademin, och inspelningarna sker i Betlehemskyrkan i Stockholm. Mark Carlsson talar över ämnet "Varför visar sig inte Gud tydligare?"

Läs mer och se och lyssna på undervisningen HÄR...

Wednesday, February 12, 2014

Vad kan vi veta om Jesus från Nasaret?

Webbkyrkan.se publicerar nu den fjärde delen av tolv,  i den öppna föreläsningsserien Till den kristna trons försvar. 

Arrangör är CredoAkademin, och inspelningarna sker i Betlehemskyrkan i Stockholm. Stefan Gustavsson talar om ”Vad kan vi veta om Jesus från Nasaret?"

Läs mer och se och lyssna på undervisningen HÄR...

Wednesday, February 5, 2014

Är du där? Om Guds existens (del 2)

CredoAkademin genomförde nyligen en öppen föreläsningsserie under rubriken Till den kristna trons försvar. CredoAkademin har i samarbete med Webbkyrkan.se gjort föreläsningsserien tillgänglig på YouTube. Vi räknar med att lägga ut alla tolv avsnitt.

Här kommer det tredje avsnittet. Det är Mats Selander som talar om Guds existens.

Tuesday, January 28, 2014

Är du där? Om Guds existens (del 1)

CredoAkamin genomgörde nyligen en öppen föreläsningsserie under rubriken Till den kristna trons försvar. CredoAkademin har i samarbete med Webbkyrkan.se gjort föreläsningsserien tillgänglig på YouTube. Vi räknar med att lägga ut alla tolv avsnitt.

Här kommer det andra avsnittet. Det är Mats Selander som talar om Guds existens.
 

Thursday, January 23, 2014

Förklara och försvara

CredoAkamin genomgörde nyligen en öppen föreläsningsserie under rubriken Till den kristna trons försvar.

CredoAkademin har i samarbete med Webbkyrkan.se gjort föreläsningsserien tillgänglig på YouTube. Vi räknar med att lägga ut alla tolv avsnitt.

Här kommer det första avsnittet. Det är Stefan Gustavsson som talar över ämnet Förklara och försvara - den bibliska grunden för apologetik.