Nyhetsflödet

Tuesday, January 28, 2014

Är du där? Om Guds existens (del 1)

CredoAkamin genomgörde nyligen en öppen föreläsningsserie under rubriken Till den kristna trons försvar. CredoAkademin har i samarbete med Webbkyrkan.se gjort föreläsningsserien tillgänglig på YouTube. Vi räknar med att lägga ut alla tolv avsnitt.

Här kommer det andra avsnittet. Det är Mats Selander som talar om Guds existens.
 

Thursday, January 23, 2014

Förklara och försvara

CredoAkamin genomgörde nyligen en öppen föreläsningsserie under rubriken Till den kristna trons försvar.

CredoAkademin har i samarbete med Webbkyrkan.se gjort föreläsningsserien tillgänglig på YouTube. Vi räknar med att lägga ut alla tolv avsnitt.

Här kommer det första avsnittet. Det är Stefan Gustavsson som talar över ämnet Förklara och försvara - den bibliska grunden för apologetik.