Nyhetsflödet

Sunday, May 17, 2015

Befria själen genom att leva i den nya naturen

Från Webbkyrkan.se:

Barbro Erling talar om idag om hur man ska sträva efter att leva i den nya naturen som Kristus givit oss. Jag styrs inte av mina mänskliga upplevelser, utan låter Jesus leva genom mig. När jag lever på detta sätt behöver jag inte få problem i vare sig äktenskap eller andra relationer. Fly inte korsets väg, även om den stundtals är smärtsam.
Den största kallelsen du har är att bli den du är. Genom Jesus kan du övervinna syndens makt och istället leva det Kristusliv som Gud har ämnat för dig.
    ”Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag skall leva … Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig.” Gal 2:19-20

Sunday, May 3, 2015

Det är viktigt att tänka väl om varandra

Från Webbkyrkan:

Tomas Sjödin predikar idag utifrån Filipperbrevet, som är ett av Paulus mest personliga brev. Han har en speciell relation till filipperna och ”tackar Gud varje gång han tänker på dem”. Det är viktigt att tänka väl om varandra.
"Och min bön är att er kärlek mer och mer skall överflöda och leda er fram till insikt och klart omdöme, så att ni kan avgöra vad som är rätt och vara rena och fläckfria på Kristi dag, rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger, Gud till ära och pris." Fil 1:9-11