Nyhetsflödet

Monday, January 26, 2015

Våga vara ärlig med Gud


Anders Sjöberg undervisar ifrån Markusevangeliet.  Han talar om vikten av att vara ärlig med Gud. När vi ärliga med Gud kan han vända våra misslyckande till något positivt.
Från Webbkyrkan.

Saturday, January 24, 2015

Sharialagar ska införas i hela världen


Fox news, 9 Januari efter attacken i Paris. Här avslöjar Englands ledande Imam vad Islam egentligen handlar om! Textat till svenska.